Algemene voorwaarden deelname Haag Uit

Risico

Deelname aan de introductieweek Haag Uit geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
Stichting Haag Uit is geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen, meegebracht door de deelnemende persoon.

Vervoer & Logistiek

Stichting Haag Uit verzorgt geen vervoer voor de deelnemende persoon van huis naar De Haagse Hogeschool en vice versa. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdig op de vermelde locatie te zijn.

Regelement

Haag Uit hanteert gedurende het introductie-evenement regels, waaronder de covid-maatregelen. Deze worden bij aankomst van de deelnemende personen doorgenomen. Deze regels dienen niet de deelnemende personen lastig te maken, maar om het introductie-evenement fatsoenlijk en ordelijk te laten verlopen. Hier dient elke deelnemende persoon zich aan te houden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Haag Uit 2020

Annulering

Mocht je je hebben ingeschreven en onverhoopt toch niet meer kunnen deelnemen, graag laten weten aan het bestuur via een mail naar staf@haaguit.com